Giao dịch

Ký quỹ và Đòn bẩy

Đòn bẩy

Đòn bẩy là tỷ lệ phần trăm (%) vốn vay được nhà môi giới của bạn cho phép sử dụng khi bạn mở một vị thế giao dịch.Thông thường trên Thị trường chứng khoán, khi bạn mua 100 cổ phiếu của một công ty giao dịch với giá 10 đô la mỗi cổ phiếu, bạn cần 1.000 đô la để mở giao dịch.Một số nhà môi giới chứng khoán sẽ cho bạn vay tiền từ họ, hầu hết các trường hợp là 50% tổng giá trị cổ phiếu.Vì vậy, thay vì 1.000 đô la, giờ đây bạn chỉ cần có 500 đô la. Điều này giúp các nhà giao dịch mua nhiều cổ phiếu hơn với cùng một số tiền.

Ký quỹ

Ký quỹ và đòn bẩy là những khái niệm đi đôi với nhau trong giao dịch tiền tệ. Ký quỹ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của quy mô vị thế (ví dụ: 5% hoặc 1%). Ví dụ: với tỷ lệ ký quỹ 1%, một vị thế 1.000.000 đô la sẽ cần một khoản tiền nạp là 10.000 đô la.

Ký quỹ được yêu cầu theo thực tế sẽ thay đổi theo Mức Đòn bẩy

Leverage Amount Traded Required Margin
1:1 $100,000 $100,000
50:1 $100,000 $2,000
100:1 $100,000 $1,000
200:1 $100,000 $500
500:1 $100,000 $200
1000:1 $100,000 $100


Đòn bẩy Land-FX

Equity Amount Leverage Level Leverage Level per Exposure
- Land-FX Account
~ $9,999 Up to 1000:1 Nếu tổng số vị thế mở trở thành 30 lot cho các cặp tiền tệ, thì đòn bẩy tài khoản có thể là 500:1
$10,000 ~ $49,999 Up to 500:1 Nếu tổng vị thế mở lên đến 50 lot cho các cặp tiền tệ, thì đòn bẩy tài khoản có thể là 200:1
$50,000 ~ $99,999 Up to 200:1 Nếu tổng vị thế mở lên đến 100 lot cho các cặp tiền tệ, thì đòn bẩy tài khoản có thể là 100:1
$100,000 ~ Up to 100:1 Nếu tổng vị thế mở lên đến 100 lot cho các cặp tiền tệ, thì đòn bẩy tài khoản có thể là 50:1
- ECN Account
$50,000 ~ $99,999 Up to 200:1 Đòn bẩy không thay đổi.
$100,000 ~ Up to 100:1

*Tất cả các ký hiệu bao gồm cả các Cặp tiền tệ nhỏ & Cặp tiền tệ ngoại lai đều có các đòn bẩy khác nhau và tỷ lệ với đòn bẩy của tài khoản. Vui lòng liên hệ account@land-fx.com nếu bạn có thêm thắc mắc.