การเทรด

โปรโมชั่นพิเศษ

Land-FX ขอเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ 100% Exclusive Bonus
โบนัสเงินฝาก 100% ทุกการฝาก ที่มาพร้อมกับสเปรดต่ำสุดในตลาด ซึ่งสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง $1000
สามารถรับโบนัสอย่างไร ?
ลูกค้าใหม่ : ลงทะเบียนเปิดบัญชีโดยเลือกเปิดบัญชีประเภท 100% Exclusive Bonus
ลูกค้าเก่า : ล็อกอินเข้าสู่หน้า My Page ของ Land-FX และทำการเพิ่มบัญชีประเภท 100% Exclusive Bonus

บัญชีโบนัสเงินฝาก 100%

ระยะเวลาในการรับโบนัส ถึง 30 พฤศจิกายน 2020
ผู้ที่สามารถรับโบนัส คนไทยที่ยังไม่มีบัญชีโบนัสกับ Land-FX
รายละเอียดโบนัส รับ 100% ของจำนวนเงินฝากทุกครั้ง สูงสุดที่ $1000
จำนวนเงินฝาก $100-$1,000
รูปแบบโบนัส แสดงโดยอัตโนมัติในระบบ MT4/MT5 (ภายใน30นาที)
หมายเหตุ ไม่อนุญาตการทำธุรกรรม Arbitrage และการทุจริตโบนัสทุกรูปแบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข บัญชี 100% Exclusive Bonus

1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีจริงกับ Land-FX ตกลงและยืนยันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

2. ระยะเวลาโปรโมชั่น: 23 กันยายน 2020 00:00 - 30 พฤศจิกายน 2020 23:59 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์ Land-FX GMT)

3. รับโบนัสสูงสุด 1,000 USD โดยมีกำหนดการฝากขั้นต่ำ 100 USD โบนัสดังกล่าวจะได้รับเป็นเครดิต โดยสามารถใช้เป็นมาร์จิ้นได้ แต่ไม่สามารถถอนได้ มีไว้เพื่อการซื้อขายเท่านั้น

4. บัญชีโบนัสจำกัด (1) บัญชี ต่อ (1) ลูกค้าเท่านั้น โดยไม่รวมถึงจำนวนบัญชีปกติของ Land-FX ที่มีครอบครอง หากคุณเปิดบัญชีโบนัสซ้ำกัน บัญชีนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีจริงประเภทอื่นโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกันลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้ถือบัญชีโปรโมชั่นเพียงหนึ่ง (1) บัญชีต่อหนึ่ง (1) IP Address เท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนและ / การซื้อขายหลายรายการจาก IP Address เดียวกัน รวมถึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนบัญชีโปรโมชั่นหลายบัญชีด้วยชุดข้อมูลส่วนตัวเดียวกัน

5. โบนัสจะแสดงโดยอัตโนมัติใน MT4 และ MT5 หลังจากฝากเงิน หากลูกค้าไม่ได้รับโบนัส ควรขอรับโบนัสภายในห้า (5) วันทำการหลังจากฝากเงิน หากลูกค้าไม่ขอรับโบนัสภายในห้า (5) วันทำการ อาจถูกระงับสิทธิ์การรับโบนัส ลูกค้าควรขอรับโปรโมชั่นโดยตรงที่ Land-FX (thai.support@land-fx.com) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น

6. หากมีการโอนภายในจากบัญชีอื่นไปยังบัญชีโบนัส และจำนวนยอดเงินมากกว่า 100 USD จะถือเป็นเงินฝาก และจะอนุมัติให้โบนัสสำหรับยอดดังกล่าว

7. ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น หากลูกค้าทำการถอนเงิน หรือโอนภายในออกจากบัญชีโบนัส เงินโบนัสที่มีอยู่จะถูกหักออกเต็มจำนวน

8. โบนัสนี้ไม่สามารถใช้กับบัญชีโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ ลูกค้าที่มีบัญชีโปรโมชั่นอื่นสามารถสมัครบัญชีโปรโมชั่นนี้ได้ อย่างไรก็ตามหากมีบัญชีโปรโมชั่นอื่น เมื่อเปิดบัญชีโปรโมชั่นนี้ บัญชีเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีประเภทพื้นฐานโดยอัตโนมัติ

9. เงื่อนไขทั่วไป

9.1 Land-FX มีสิทธิในการตัดสิทธิ์ผู้ได้รับโปรโมชั่นที่ตั้งใจกระทำธุรกรรมที่ผิดกฏหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (ไม่อนุญาตการทำธุรกรรม Arbitrage และการทุจริตโบนัสทุกรูปแบบ) และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การแก้ไขหรือยุติโปรโมชั่นใดๆจะได้รับการแจ้งเตือนจาก Land-FX

9.2 หาก Land-FX พบข้อสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกค้ามีเกณฑ์เข้าข่ายภายใต้ข้อ 9.1 กรณีนี้ Land-FX มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวที่จะ:

9.2.1 ปฏิเสธหรือระงับการถอนเงินฝากจากบัญชีของลูกค้าและ / หรือจากบัญชีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวของลูกค้า
9.2.2 ระงับโบนัสและลบออกจากบัญชีของลูกค้าและ / หรือบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวของลูกค้า
9.2.3 ผลกำไร / ขาดทุนจากบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะหายไป
9.2.4 ยุติการบริการ และสัญญาใดๆก็ตามของลูกค้าที่จัดทำโดย Land-FX
9.2.5 บล็อกบัญชีของลูกค้า ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบขั้นต้น
9.2.6 ยกเลิกผลกำไรและคอมมิชชั่นแนะนำนายหน้า (IB)
9.3 Land-FX จะไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบของบัญชีที่ละเมิดหรือกระทำผิดกฏ
9.4 Land-FX ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินโปรโมชั่นนี้ โดยถือเป็นที่สิ้นสุด
9.5 สำหรับลูกค้าที่มีเอกสารยืนยันตัวตน ระบุสัญชาติไทยเท่านั้น

10. Land-FX มีอำนาจในการยุติโปรโมชั่นโบนัสดังกล่าว

11. Land-FX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. กรณีบัญชีโบนัสไม่มีการฝากเงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 บัญชีโบนัสจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชี Standard ทันทีโดยอัตโนมัติ

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2020

วิธีสมัครบัญชีโบนัส

STEP
01

เปิดบัญชีโบนัส

STEP
02

กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ

STEP
03

เสร็จสิ้นการสมัคร