Trading

Mga Oras ng Trading

Ang Forex trading ay karaniwang magagamit sa loob ng 24 oras/5 araw sa isang linggo. Depende sa mga time zone, magbubukas ang merkado ng 1PM sa New York (GMT), 10PM sa Sidney, 00AM sa Tokyo, 8AM sa London, at iba pa: napasailalim sa mga pagbabago sa lokal na mga panuntunan ng Daylight Savings.

Oras ng Pagbubukas at Pagsasara ng Forex Trading Bawat Bansa

Oras ng Pagbukas Oras ng Pagsara Pang-araw-araw
(Oras ng Maintenance)
Remark
Forex 22:05 Sunday 22:00 Friday 22:00 - 22:05 Sa lahat ng oras, Oras ng New York (EDT) ang basehan ng sistema ng Daylight Savings Time ng US
UK 22:05 Sunday 22:00 Friday 22:00 - 22:05 -
China 05:05 Monday 05:00 Saturday 05:00 - 05:05 -
Japan 06:05 Monday 06:00 Saturday 06:00 - 06:05 -
MENA.. 17:05 Sunday 17:00 Friday 17:00 - 17:00 -
Bukod-tangi
EUR/RUB
USD/RUB
08:00 Monday 22:00 Friday 22:00 - 08:00 08:00 ~ 22:00 Araw-araw. Sa lahat ng oras, Oras ng New York (EDT) ang basehan ng sistema ng Daylight Savings Time ng US

* Sa lahat ng oras, Oras ng New York(EDT)ang basehan ng sistema ng Daylight Savings Time ng US