การเทรด

สเปรด

ความแตกต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask เรียกว่า "สเปรด" ตัวอย่าง: EUR/USD ซื้อขายที่ราคา BID 1.28007 และราคา ASK 1.28021 ส่วนต่าง (1.4 pip) คือ สเปรด ลูกค้า Land-FX ได้รับประโยชน์จากสเปรดที่มีการแข่งขันสูงในตลาด OTC

Pairs Quotes Swap Point Currency
Long Short
Hot EUR/USD
Bid
1.06425
0.0
Ask
1.06425
-2.39 -1.39 USD
Hot GBP/USD
Bid
1.22329
0.0
Ask
1.22329
-2.11 -1.96 USD
Hot USD/JPY
Bid
148.369
0.0
Ask
148.369
0.06 -4.45 JPY
Hot EUR/GBP
Bid
0.86963
0.0
Ask
0.86963
-2.04 -1.37 GBP
Hot XAU/USD
Bid
1,924.71
0.0
Ask
1,924.71
-7.38 -1.48 USD
Hot BRENT
Bid
92.25
0.0
Ask
92.25
-17.39 -22.53 USD
Hot US100
Bid
14,708
0.0
Ask
14,708
-3.4 -7.7

ตัวอย่างการคำนวณ Swap

หากมีการซื้อ USD/JPY 1 lot ข้ามคืน 1 วัน ค่า Swap ในการถือข้ามคืนจะเป็น

  • ค่า swap ในการซื้อ USD/JPY = -0.24
  • ขนาด 100,000( 1 Lot = 100,000 จากค่าเงินที่เป็นฐาน)
  • จำนวนวัน = 1
  • การคำนวณ = -0.00024 * 100,000 * 1 = -24 JPY
  • เมื่อมีค่า swap เกิดขึ้น, ค่าเงินในบัญชีเทรดคือ USD และ USD/JPY is 123.456, ดังนั้นจึงเท่ากับ -0.19(USD) จะถูกหักในสิ้นวัน(16:59 GMT-05)